ANBIgegevens

ANBIgegevens

Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
Bezoekadres:
Opzoomerlaan 106
3221 AP Hellevoetsluis 

Postadres:
Postbus 1030
3220 BA  Hellevoetsluis 


0181 315111
mail: info@bzhd.nl

 

Directeur-bestuurder Dhr. V. Thissen

Leden Raad van Toezicht:
Dhr. E. van der Geest (voorzitter),
Mevr. S. van der Heijden,
Mevr. H. Stuurman,
Mevr. L.M. van Vlier

 

Kamer van Koophandel 24394840
IBAN Bibliotheek NL96 RABO 0123862477
BTW nummer 8160.92.370

 

Beloningsbeleid: CAO Openbare Bibliotheken

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omvattende de gemeenten Goeree-Overflakkee, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne;
b. het opstarten en instandhouden van een laagdrempelige toegangspoort tot kennis, cultuur, educatie en informatie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleidsplan 2021 - 2024

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Verslag Raad van Toezicht 2021

Functies Raad van Toezicht 2023

Rapportage Certificering 2022