Boekenpret op Goeree-Overflakkee

Voorlezen vergroot de woordenschat en zorgt voor leesplezier. Belangrijk dus om daar op jonge leeftijd mee te beginnen. Boekenpret moedigt kinderen tussen de 2 – 5 jaar aan om samen met hun ouders met boeken aan de slag te gaan.

Wat is Boekenpret

Er staat telkens 1 prentenboek centraal. In de klas kun je het boek introduceren, interactief voorlezen en erover praten met de kinderen. Je kunt een verteltafel maken met de materialen uit de kist, liedjes zingen, het verhaal naspelen of een andere creatieve verwerking gebruiken om de kinderen het verhaal in alle facetten tot zich te laten nemen.

Ouderbetrokkenheid is bij Boekenpret een van de belangrijkste doelen dus elk Boekenpretprogramma bevat 30 prentenboeken. Kinderen krijgen dit prentenboek mee naar huis, zodat ouders kunnen voorlezen en ze samen een opdracht kunnen maken over het boek. Zo worden ook ouders gestimuleerd om (vaker) voor te lezen.


Elke Boekenpret materialenkist bestaat uit:

• Tussen de 25 en 30 exemplaren van het centrale prentenboek
• Een aantal prentenboeken in dezelfde thema’s
• Materialen voor een verteltafel
• Map met speel- en ontdekboek en verwerkingsopdrachten

Boekenpret aanbod

Hoe werkt het?

Voor Boekenpret maken we een jaarplanning voor het hele schooljaar. Je kunt twee keer per jaar een Boekenpretprogramma lenen. Je mag het lesmateriaal gebruiken in de periode tussen twee vakanties. Geef bij je aanvraag aan welke programma’s je wilt en voor welke periode. Geef ook een tweede keus aan voor zowel het programma, als de periode. Wil je een programma alleen in een bepaalde periode, geef dan bij de tweede keus dezelfde periode aan.

Tussentijds aanvragen
Alle voor- en vroegscholen worden in het voorjaar uitgenodigd om hun keus door te geven. Toch zijn er het hele jaar door nog wel programma’s beschikbaar. Wil je tussentijds een programma aanvragen, gebruik dan ook het aanvraagformulier hieronder.