• De Bibliotheek op school

    Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta voert actief beleid voor de doelgroep kinderen van 0-12 jaar oud, waarbij het (jonge) kind centraal staat. De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid voor kinderen.

  • De Bouwstenen

    De Bibliotheek op school is modulair opgebouwd en bestaat uit diverse componenten of bouwstenen. De bouwstenen binnen de thema’s lezen & mediawijsheid zijn precies die elementen om in de werkwijze van het onderwijs de cyclus van opbrengstgericht werken te realiseren. Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair onderwijs.

  • De verschillende fasen

    De Bibliotheek heeft haar dienstverlening aan het basisonderwijs geheel afgestemd op het landelijk leesbevorderingsprogramma De Bibliotheek op school. Dit betekent dat je als basisschool kunt gaan kiezen uit diverse fasen, uit het programma van de Bibliotheek op school. Lees meer informatie over de verschillende fasen waaruit je kunt kiezen.

     

Direct naar jouw schoolportal

BoekToer: Boeken voor in de klas

Klassikaal ruilen

Kinderen zijn leergierig. Zelfstandig kunnen functioneren is één van de onderdelen van het leerproces. Hoe leren kinderen dit beter dan zelf keuzes te moeten maken. Breng met je klas een bezoek aan de bibliotheek en laat de leerlingen zelf boeken of andere materialen uitzoeken.

Wat is jouw favoriete boek?!

De tien leesweken van de Kinderjury 2020 zijn weer van start
gegaan! Kinderen van 6-12 jaar kunnen tot en met 10 mei (digitale) boeken lezen, uitgebracht in 2019, om zo hun lievelingsboek van dat jaar te kiezen. In de week van 11-17 mei kan er gestemd worden op favoriete boeken! Lees en stem jij ook mee?!

Nieuwsbrief voor leerkrachten

Programma's en activiteiten

Het hele schooljaar biedt de Bibliotheek een ruime keus aan materialen, programma's, advies en informatie. Er zijn programma's waarbij het accent ligt op leesbevordering, mediawijsheid en kunst&cultuur.

Matilda presenteert

Lees en download hier de nieuwste Mathilda - boekentips