• De Bibliotheek op school

  Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta voert actief beleid voor de doelgroep kinderen van 0-12 jaar oud, waarbij het (jonge) kind centraal staat. De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid voor kinderen.

 • De Bouwstenen

  De Bibliotheek op school is modulair opgebouwd en bestaat uit diverse componenten of bouwstenen. De bouwstenen binnen de thema’s lezen & mediawijsheid zijn precies die elementen om in de werkwijze van het onderwijs de cyclus van opbrengstgericht werken te realiseren. Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair onderwijs.

 • De verschillende fasen

  De Bibliotheek heeft haar dienstverlening aan het basisonderwijs geheel afgestemd op het landelijk leesbevorderingsprogramma De Bibliotheek op school. Dit betekent voor u, als basisschool, dat u kunt gaan kiezen uit diverse fasen, uit het programma van de Bibliotheek op school. Lees meer informatie over de verschillende fasen waaruit u kunt kiezen.

   

 • Programma's en activiteiten

  Het gehele schooljaar heeft u de beschikking heeft over tal van materialen, programma's, advies en informatie. Er zijn programma's waarbij het accent ligt op leesbevordering, leesplezier en op mediawijsheid. Bekijk alle nieuwe programma’s en activiteiten!

    

 • Kern- en leerdoelenmatrix

  Het volledig aanbod voor het Primair Onderwijs is vernieuwd Alle programma’s sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs en de leerdoelen van de Bibliotheek op school. Raadpleeg het overzicht om te zien met welke programma’s u aan welke kern- en leerdoelen werkt.

    

BoekToer: Boeken voor in de klas

Matilda presenteert

Lees en download hier de nieuwste Mathilda - boekentips

Klassikaal ruilen

Kinderen zijn leergierig. Zelfstandig kunnen functioneren is één van de onderdelen van het leerproces. Hoe leren kinderen dit beter dan zelf keuzes te moeten maken. Breng met uw klas een bezoek aan de bibliotheek en laat de leerlingen zelf boeken of andere materialen uitzoeken.