• De Bibliotheek op school

  Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta voert actief beleid voor de doelgroep kinderen van 0-12 jaar oud, waarbij het (jonge) kind centraal staat. De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid voor kinderen.

 • De Bouwstenen

  De Bibliotheek op school is modulair opgebouwd en bestaat uit diverse componenten of bouwstenen. De bouwstenen binnen de thema’s lezen & mediawijsheid zijn precies die elementen om in de werkwijze van het onderwijs de cyclus van opbrengstgericht werken te realiseren. Opbrengstgericht werken is een speerpunt in het Nederlandse beleid met betrekking tot het primair onderwijs.

 • De verschillende fasen

  De Bibliotheek heeft haar dienstverlening aan het basisonderwijs geheel afgestemd op het landelijk leesbevorderingsprogramma De Bibliotheek op school. Dit betekent dat je als basisschool kunt gaan kiezen uit diverse fasen, uit het programma van de Bibliotheek op school. Lees meer informatie over de verschillende fasen waaruit je kunt kiezen.

   

Direct naar jouw schoolportal

BoekToer: Boeken voor in de klas

Matilda presenteert

Lees en download hier de nieuwste Mathilda - boekentips

Nieuwsbrief voor leerkrachten

Programma's en activiteiten

Het hele schooljaar biedt de Bibliotheek een ruime keus aan materialen, programma's, advies en informatie. Er zijn programma's waarbij het accent ligt op leesbevordering, digitale geletterdheid en kunst&cultuur.

 • De voorwaarden wijzigen per 1 januari 2021

  • Op de persoonlijke leerkrachtenpas kunnen 20 materialen voor een periode van 6 weken geleend worden. 
  • Je ontvangt een inleverattentie wanneer deze 6 weken bijna voorbij zijn.
  • Voor te laat ingeleverde boeken wordt geen boetegeld gehanteerd. 
  • Is het boek na 70 dagen niet ingeleverd dan start een notaprocedure.
  • Op de groepspas kunnen jeugdboeken en non-fictie volwassen boeken geleend worden (denk bijvoorbeeld aan onderwijs verdiepend materiaal).
  • Binnen onze eigen bibliotheek vestigingen kunnen ook boeken gereserveerd worden. Je ontvangt een bericht wanneer deze boeken in de vestiging voor je klaar staan.
 • 50 materialen voor 6 weken

  Breng met je klas een bezoek aan de bibliotheek en laat de leerlingen zelf boeken of andere materialen uitzoeken. De meeste kinderen vinden dit leuk om te doen.

  Zo heb je altijd de nieuwste boeken voor je leerlingen in de klas. Kom (met jouw groep) klassikaal ruilen. 
  De kosten voor een klassikaalruilen-pas zijn €27,50 per jaar per groep.