Muziek op school

Met Muziek op school kunnen basisscholen structureel muziekonderwijs inzetten. Kinderen leren een muziekinstrument te bespelen en gaan samen muziek maken. Hiermee wordt ook hun taalontwikkeling gestimuleerd, want muziek = taal!

Door herhaling van woorden, klankopeenvolgingen en zinstructuren werken kinderen aan woordenschat, auditieve waarneming en het trainen van het talige geheugen.

Muziek draagt bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Genoeg redenen om met Muziek op school aan de slag te gaan!

 


Aan de slag met Muziek op school

Basisscholen krijgen een gratis basispakket aangeboden en kunnen kiezen voor een pluspakket

Basispakket

 • Licentie ZangExpress voor het hele schooljaar
 • Jullie eigen leesconsulent van Bibliotheek op school is een contactpersoon voor dit project
 • 4 extra muzikale activiteiten in het schooljaar tijdens de:
  o Kinderboekenweek voor alle groepen
  o Nationale Voorleesdagen voor groep 1 en 2
  o Kindermuziekweek voor groep 5
  o Songfestival voor groep 7 en 8

    
    
      

Pluspakket – extra bovenop het basispakket

 • Licentie ZangExpress voor het hele schooljaar met extra begeleiding voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast krijgt elke groep een co-teaching moment. 
 • Het hele schooljaar krijgen de groepen 5 en 6 hun muziek lessen van een externe vakleerkracht.
 • Het schooljaar wordt in elke groep feestelijk én muzikaal afgesloten met een eindejaarsoptreden. Hiermee blikken we terug op wat de kinderen dat jaar hebben geleerd. 
 • Muziekplan waarin de visie, missie en doelen van het muziekonderwijs voor de school worden vastgelegd. Dit is de basis voor het verankeren van structureel muziekonderwijs binnen de school.

Meer over Muziek op school

Waarom muziek bijdraagt aan (taal)ontwikkeling

Muziek op school is een samenwerking tussen Muziek met Klasse(n) (MMK) en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (BZHD).

MMK is een stichting met als missie zoveel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te laten maken.
Stichting Muziek met Klasse en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta hebben de handen in een geslagen met Muziek op school. De ZangExpress is onderdeel van deze samenwerking en middels deze digitale methode komen via het digibord de leukste liedjes, lessen en energizers de klas binnen om taalbevordering te stimuleren.

Muziek op school is de sleutel tot gelijke kansen voor ieder kind!

Muziekakkoord Hellevoetsluis

Onderzoek naar muziek in de klas