VoorleesExpress

Vergroot het leesplezier met de VoorleesExpress

Voorlezen speelt een belangrijke rol bij taalontwikkeling. In bepaalde gezinnen hebben kinderen een grotere kans op het ontwikkelen van een taalachterstand. De VoorleesExpress geeft gezinnen waar al een taalachterstand is of die een groot risico lopen op een taalachterstand de kans om onder begeleiding van een vrijwilliger (voor-)lezen een blijvende plek te geven in het gezin.

Wat is de VoorleesExpress?

In een half jaar komt er 20 keer een vrijwilliger thuis bij het gezin voorlezen. Zo krijgt het kind of de kinderen een breed taalaanbod aangeboden, wordt in het gezin het voorleesritueel geïntroduceerd. De ouders krijgen tips om het voorlezen over te nemen en leren manieren om het voorlezen leuk te maken. Zo krijgen boeken een blijvende plek in hun dagelijks leven. De VoorleesExpress is er voor kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme omgeving.

Gezin aanmelden

Wil je een gezin aanmelden voor de VoorleesExpress? Dan zijn er enkele belangrijke punten. Kijk of hieraan voldaan wordt voordat je aanmeldt. 

 

 

 

 

Vrijwilliger worden?

Vind jij het leuk om kinderen te helpen met taal en lezen?
Ga dan als vrijwilliger bij de Voorleesexpress en wordt voorlezer of co├Ârdinator.