Flitspeiling Belastinghulp

Het 1e onderzoek van 2017 vond plaats van 21 maart t/m 2 april. Van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta deden 330 panelleden mee aan het onderzoek en van het totale Panel, bestaande uit alle aangesloten bibliotheekorganisaties in Nederland 18.855 leden

Samenwerking Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst
In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte.
Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte.
 

Kennis aanbod belastingspreekuren
Ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat ze bij de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. We zien daarbij geen grote verschillen in subgroepen.

Passendheid bij de Bibliotheek
Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.

Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Panelleden van 35 jaar en ouder en hoger opgeleiden vinden dit relatief vaak passen. Lager opgeleiden geven bij deze vraag relatief vaak aan het niet te weten. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente-of overheidszaken de Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.
 

Gebruik belastingspreekuren
Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet. Mannen en hoger opgeleiden geven relatief vaak aan er geen gebruik van te willen maken omdat ze de belastingaangifte zelf doen. Lager opgeleiden worden vaker al geholpen door andere mensen of instanties.

Bekendheid campagne
Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa één op de tien heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de Bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we naar voren komen dat veel panelleden de Bibliotheek in de afgelopen weken niet hebben bezocht en daarom de posters niet hebben kunnen zien. Ook geven enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de Bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen.
 

Welkom Bij Biebpanel

Laat uw stem horen in onze online onderzoeken, en zie resultaat!

Open vandaag nog uw gratis BiebPanel account en geef ook uw mening.

Uw mening wordt gewaardeerd. Het is leuk en gemakkelijk om mee te doen. Bibliotheken willen graag uw mening weten over allerlei onderwerpen die te maken hebben met hun dienstverlening, assortiment, inrichting en activiteiten.

Waarom zou ik meedoen aan BiebPanel?

  • Uw mening is belangrijk voor beslissingen van uw bibliotheek.
  • U kunt uw mening geven over allerlei zaken, van assortiment tot activiteiten.
  • Uw bibliotheek laat zien wat ze van uw input heeft geleerd – en u maakt kans op een kleine prijs als dank voor uw deelname.
  • Het is leuk en gemakkelijk om mee te doen aan onze onderzoeken.
  • Uw privacy en identiteit worden beschermd.
  • U krijgt alleen uitnodigingen via e-mail en vult de vragenlijsten online in.
  • Gegarandeerd geen ongewenste telefoontjes of spam.