Opening Bibliotheek op school op CNS Zomerland

Gepubliceerd op: 12 oktober 2023 14:00

De Bibliotheek en basisschool Zomerland werken vanaf heden structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid. Het doel hiervan is kinderen stimuleren om meer te lezen op school en thuis. Kortom, meer leesplezier!

De winnaar van de Voorleeswedstrijd op het Zomerland, Dewi uit groep 6, had de eer om de vlaggenlijn door te knippen en opende hiermee officieel de Bibliotheek op school. Hierna mochten alle leerlingen een boek lenen in de nieuwe Bibliotheek. De meeste leerlingen wisten precies welk boek zij wilde lenen en een meisje uit de bovenbouw vroeg zelfs aan de leesconsulent: “Wilt u dit boek voor mij apart leggen, want dit boek MOET ik echt lezen!”. Kortom, veel leesplezier tijdens de opening. Dit schooljaar zetten we dit voort en organiseert de leesconsulent van Team Jeugd & Educatie tal van leesbevorderingsactiviteiten op de school.

In de komende weken wordt de Bibliotheek op school op nog meer schoollocaties feestelijk geopend.